7-9

Volim da čitam!

U ovom uzrastu često dolazi do raskoraka između onoga što dete može da pročita i onoga što može da razume. Zato je poželjno da nastavite da čitate detetu i kad samo savlada osnove čitanja. Male čitaoce treba svakako ohrabriti da čitaju ono što ih zanima, ali i voditi računa o kvalitetu, kako bi se na vreme formirao njihov čitalački ukus.

Books