5-7

Svako ima svoj tempo

Ne požurujte dete da nauči samostalno da čita, svako ima svoj tempo. Čitajte zajedno, neka to bude uživanje i interaktivan proces. Podstaknite dete da razgovara o knjizi, utiscima, piscu. Ohrabrite ga da izrazi svoje mišljenje. Čitanje sa decom veoma je važno za razvoj pretčitalačkih veština, a koreni čitalačkih navika razvijaju se upravo do polaska u školu.

Books